هدیه روز ششم نوروز بت فوروارد

هدیه روز ششم نوروز بت فوروارد

با ثبت یک پیش‌بینی حداقل ۳ میلیون ریالی بر روی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۴ در روز ششم فروردین ماه، در صورت ناموفق شدن نتیجه پیش‌بینی تا ۵۰ درصد مبلغ ثبت شده را به عنوان اعتبار پیش‌بینی رایگان از بت فوروارد هدیه بگیرید. اما در هر صورت برنده‌اید چرا که اگر...
تا 50 درصد بیمه پیش‌بینی یا بونوس انفجار در بت فوروارد

تا 50 درصد بیمه پیش‌بینی یا بونوس انفجار در بت فوروارد

با ثبت حداقل ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال / ۱۰ دلار پیش‌بینی بر روی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۴ در روز پنجم فروردین ماه، در صورت ناموفق شدن نتیجه پیش‌بینی  تا ۵۰ درصد مبلغ ثبت شده را به عنوان اعتبار پیش‌بینی رایگان از بت فوروارد هدیه بگیرید. اما در هر صورت برنده‌اید...
تا 50 درصد بیمه پیش‌بینی مقدماتی جام ملت‌های اروپا

تا 50 درصد بیمه پیش‌بینی مقدماتی جام ملت‌های اروپا

با ثبت یک پیش‌بینی حداقل ۳ میلیون ریالی بر روی رقابت‌های فرانسه – هلند و یا سوئد – بلژیک در روز جمعه چهارم فروردین ماه، در صورت ناموفق شدن نتیجه پیش‌بینی تا ۵۰ درصد مبلغ ثبت شده را به عنوان اعتبار پیش‌بینی رایگان از بت فوروارد هدیه بگیرید. اما در هر صورت...
هدیه روز سوم نوروز، بیمه پیش‌بینی رقابت ایتالیا – انگلیس در بت فوروارد

هدیه روز سوم نوروز، بیمه پیش‌بینی رقابت ایتالیا – انگلیس در بت فوروارد

با ثبت یک پیش‌بینی حداقل ۳ میلیون ریالی بر روی رقابت بین دو تیم ایتالیا – انگلیس در روز پنجشنبه سوم فروردین ماه، در صورت ناموفق شدن نتیجه پیش‌بینی تا ۱۰۰ درصد مبلغ ثبت شده را به عنوان اعتبار پیش‌بینی رایگان از بت فوروارد هدیه بگیرید. اما در هر صورت برنده‌اید چرا...
هدیه روز دوم نوروز بت فوروارد، پیش‌بینی در بازی انفجار با خیالی راحت

هدیه روز دوم نوروز بت فوروارد، پیش‌بینی در بازی انفجار با خیالی راحت

با حداقل ۶ میلیون ریال / ۲۰ دلار شارژ حساب کاربری در روز دوم فروردین و سپس پیش‌بینی در بازی انفجار بت فوروارد در صورت ناموفق شدن مجموع نتیجه پیش‌بینی، تا ۲۰ درصد آن را به عنوان بونوس بازی انفجار هدیه بگیرید. چطور این بونوس را دریافت کنم؟ این هدیه برای تمامی کاربران بت...