روزانه می توانید بازی های مهم و اخبار روز ورزش ایران و دنیا را از طریق بت فوروارد دنبال کنید.

مسابقات سری آ ایتالیا:

  • کالیاری – اینتر / سری آ ایتالیا فصل 2023/24 / ساعت 22:15 به وقت تهران

کالیاری در 5 بازی اخیرش 2 برد و 3 مساوی داشته است.

اینتر در 5 مسابقه اخیرش 4 برد و 1 مساوی داشته است.

در 5 دیدار اخیر این دو تیم باهم، 4 برد توسط اینتر و یک بازی آنها مساوی شده است.

  • سالرنتینا و اودینزه / سری آ ایتالیا فصل 2023/24 / ساعت 20 به وقت تهران

تیم سالرنتینا در 5 مسابقه اخیرش 2 برد ، 2 مساوی و یک باخت داشته است.

اودینزه هم در 5 مسابقه اخیر خودش 3 برد و دو باخت داشته است.

در 5 مسابقه اخیر دو تیم باهم ، 2 برد توسط سالرنتینو ، 2 برد توسط اودینزه ، 1 بازی آنها نیز مساوی شده است.

مسابقات لالیگا اسپانیا:

  • ختافه و آلاوز / لالیگا اسپانیا فصل 2023/24 / ساعت 21 به وقت تهران

تیم ختافه در 5 مسابقه اخیرش 1 برد ، 3 باخت و یک مساوی داشته است.

تیم آلاوز در 5 دیدار اخیر خودش 2  برد و 3 باخت داشته است.

این دو تیم در 5 مسابقه اخیر باهم روبرو شده که در همه مسابقات باهم مساوی شدند.

  • رایو وایه کانو / اتلتیکو مادرید / لالیگا اسپانیا فصل 2023/24 / ساعت 23 به وقت تهران

تیم رایو وایه کانو در 5 مسابقه اخیر خودش 2 برد ، 2 مساوی و یک باخت داشت.

تیم اتلتیکو مادرید در 5 دیدار اخیر خودش 2 برد و 3 مساوی داشته است.

دو تیم در 5 مسابقه اخیر باهم روبرو شده اند که 4 برد اتلتیکو مادرید داشت و یکبار نیز مساوی شده اند.